Combi Isolatie BV is al meer dan 35 jaar specialist in koude isolatie en warmte isolatie, maar ook in het leveren en aanbrengen van elektrische tracing.

Elektrische tracing
Door leidingen, tanks, pompen en afsluiters te voorzien van elektrische tracing, kan stolling, verandering van viscositeit en bevriezing van een medium worden voorkomen. Hierdoor worden zo constant mogelijke omstandigheden voor uw productieproces gecreëerd en gehandhaafd.

Vorstbeveiliging
Als de omgevingstemperatuur beneden het vriespunt daalt, moet worden voorkomen dat het medium bevriest. Als een procesmedium bevriest kan dit hoge kosten met zich meebrengen.

Temperatuurhandhaving
Als een medium om proces-technische redenen niet beneden een bepaalde temperatuur mag komen dan is dit met elektrische tracing nauwkeurig te reguleren.

Opwarming
Een leiding en een product kunnen ook door elektrische tracing in een vooraf bepaalde tijd worden opgewarmd.

Naast een goed ontwerp is de keuze van de juiste verwarmingskabel van essentieel belang. Wij helpen u graag hierbij. Geheel vrijblijvend kunnen wij u voorzien van een oplossing op maat.

Aarzel niet en neem contact op voor een geheel vrijblijvend advies!


Stacks Image 3246
Stacks Image 3249
Stacks Image 13