Combi-Isolatie BV is al meer dan 35 jaar specialist in koude-isolatie.

Koude-Isolatie
We spreken over koude-isolatie als de mediumtemperatuur (bijvoorbeeld de temperatuur van de leiding) lager is dan de omgevingstemperatuur. Als het buitenoppervlak van het object beneden het dauwpunt licht zal er condensatie optreden.

Isoleren ter voorkoming van condensatie
Ter voorkoming van condensatie wordt de isolatiedikte zodanig bepaald dat de temperatuur van het buitenoppervlak nooit beneden het dauwpunt komt. Met andere woorden, er moet voor worden gezorgd dat het dauwpunt in de isolatie komt te liggen. Om te voorkomen dat er dampdiffusie door de isolatie heen ontstaat moet er serieus aandacht worden besteed aan de dampremmende laag van de isolatie. Ook als het isolatiemateriaal zelf damdicht is, moet hier aandacht aan worden besteed. De naden kunnen namelijk een zwakke schakel in het isolatiesysteem zijn. De naden dienen met een geschikte sealer te worden afgedicht om te voorkomen dat het vocht zich via de naden richting het koude object begeeft. Door de isolatie in 2 lagen in steensverband aan te brengen wordt ervoor gezorgd dat de weg naar het koude object zo lang mogelijk is.

Isoleren ter voorkoming van hoge energielasten
Voorkoming van condensatie is het uitgangspunt voor de bovenstaande isolatiedikte berekening.
Met het oog op de verwachte stijgingen van de energielasten merken we steeds meer dat ook het berekenen van de economische isolatiedikte een “hot” item is.

Specialiteit
Het moge duidelijk zijn dat bij het isoleren van koel- en vriestoepassingen de nodige zorgvuldigheid in acht moet worden genomen. Als de isolatie niet goed dampdicht wordt uitgevoerd, zullen er onherroepelijk problemen optreden. Er zal vocht in de isolatie treden en de isolatiewaarde van het geheel zal hierdoor afnemen. Bij vriestoepassing komt er nog bij dat er ijsvorming ontstaat waardoor de isolatie kapot kan vriezen, met alle gevolgen van dien.

Omdat het isolatiesysteem zo sterk is als de zwakste schakel besteden wij veel aandacht aan al de facetten, te weten:

1 Conservering van het object.
2 De keuze van het meest geschikte isolatiemateriaal, met de juiste isolatiedikte.
3 De keuze van de meest geschikte montagemethode.
4 Bescherming van de dampdichte laag .
5 Het kiezen voor het meest geschikte materiaal voor afwerking c.q. bekleding.

Stacks Image 3084
Stacks Image 3086
Stacks Image 3961
Stacks Image 3964

Combi Isolatie Tholen is gespecialiseerd in het isoleren van koude-installaties en koelinstallaties.


Stacks Image 13